Tom I, czyli „Szał Vandy”

Dragonus Cracovus – gatunek jak ludzie rozumny i cywilizowany – kupiły Kraków i zgodnie z Testamentem Smoka Wawelskiego miały do tego prawo. Na czele z królową Zempher pragną odbudować królestwo, gdzie skrzydlate gady i ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie. Pragną opowiedzieć legendę swojego przodka na nowo.

Jednak czy jest tak, jak się wydaje? Piętnastoletnia Wanda Wszechwiedzka przypuszcza, że to aż zbyt piękne. I ma rację. Oprócz barwnej kultury i nowoczesnej technologii smoki posiadają sekret. Sekret, który zagraża nie tylko Zempher i jej poddanym, lecz i całemu miastu.
Zgodnie z dziwnym proroctwem, któremu Dragonus z trudem dają wiarę, w Krakowie mieszka Himini’’pehernothe, Dziecko Przepowiedni, czyli jedyna osoba zdolna im pomóc. Młoda Vebula Pradragorozuh Nadworna Alchemik i szanowany naukowiec – udaje się do biologów Łucji i Lucjana Wszechwiedzkich, bo to o ich córce mowa. Na Wandę czeka już kryształowe laboratorium i zagadka, której nie podołały największe umysły smoczej nauki.

Niestety nic nie jest tym, na co wygląda. Z mroków przeszłości wyłania się Vanda – córka legendarnego władcy i ukochana króla smoków. Czy jej opowieść historia tragicznej miłości i niesprawiedliwie przelanej krwi – wskaże głównej bohaterce drogę? Dziewczyna nie wie bowiem, że czyhają na nią siły potężniejsze niż przestrzeń i czas, a każdy krok wiedzie ją w pułapkę… Pułapkę biomagii.

Kup „Szał Vandy” I tom Dragonus Cracovus:Biomagia!